Gizlilik Sözleşmesi

TUĞ ARAÇ KİRALAMA FİRMASI ARAÇ KİRALAMA ŞARTNAMESİ;

Bu şartnamenin 1.sayfasında Kiracı ile Kiralayan araç kiralaması ile ilgili olarak aşağıda açıklanan koşullarda anlaşmaya varmışlardır.

1.Araç, Kiralayan tarafından Kiracıya tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte, periyodik bakımları yapılmış olarak teslim edilmiştir. Kiracı, söz konusu aracı, hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını ve aracı aynı şekilde teslim edeceğini kabul eder.(bu kira şartnamesinin 1.sayfasında belirtilen varsa bunlar hariç.)

2.Kiracı, aracın sözleşmede belirtildiği şekilde teslim edilmemesi halinde ekspertizin belirleyeceği tutarı ödemeyi kabul eder.

3.Araç, sözleşmenin 1.sayfasında kimlik bilgileri belirtilen Kiracı tarafından kullanılacaktır. Ek sürücü için şartnamenin 1.sayfasında adı ve ehliyeti yazılmış olmalı ve bu şartnameyi tüm koşullarıyla kabul ederek Kiracı olarak imzalamalıdır.

4.Kiracı, herhangi bir şekilde meydana gelen kaza, hasar, hırsızlık, kayıp durumunda araca ait Trafik Kanuni Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kaskosu maddi manevi teminat bedelleri kapsamı dışındaki tutarı, muafiyet bedelini, araca ait günlük kiralama bedelini ödemeyi ve aşağıda belirtilen önlem ve işlemleri yerine getirmeyi kabul eder. Ayrıca en kısa sürede Kiralayana bilgi verecektir.

a)Aracı yerinden oynatmadan en yakın polis veya jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınması.

b)Araç ve/veya araçların fotoğraflarının çekilmesi.

c)Şayet varsa olaya karışan diğer araçların sürücülerinin adları, adresleri, sürücü belgeleri numaraları, Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortalarını sağlayan şirketin adı ve poliçe numaraların temin edilmesi.

d)Yukarıda a, b, c maddelerinde belirtilen söz konusu evrakların en geç 24 saat içerisinde Kiralayana teslimi.

5.Kiracı, kaza evraklarının temini ve Kiralayana belirtilen sürede teslim edilmemesinden ötürü doğacak maddi-manevi sorumluluklar ile her türlü kaybı karşılamayı kabul eder. Aracın herhangi bir olay nedeniyle, Kiracı’nın kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması durumunda geri alınmadı için yapılacak her türlü girişime ilişkin yapılacak harcamalar Kiracı’ya aittir. Ayrıca bu süre içerisindeki günlük kiralama bedeli Kiracı tarafından Kiralayana ayrıca ödenir.

6.Kiracı bütün uzatmalar için Kiralayana başvuracak ve Kiralayanın onayını alacaktır.1 günden sonraki gecikmelerde durum adli makamlara intikal ettirilerek Kiracı, ek sürücü ve kefil hakkında suç duyurusunda bulunulur.

7.Kiracının bu şartnamenin herhangi bir maddesine uymaması, ödeme yapmaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde, Kiracı, Kiralayana bahsedilen aracı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. Kiracı aracın Kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, aracın geri alınması sırasında, araçta bulunan nesne yada maddelerin kaybından veya hasarından sorumlu değildir. Kiracı, kiraya vereni bahsedilen türde bir kayıp, cezai sorumluluk yada hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

8.Kiracı, araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve aracı amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda ve aşırı yük ile, açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşımasında, herhangi bir araç ya da treyleri çekmekte veya itmekte, gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde, Motorlu sporlarda(yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil ) kısaca olağan dışı kullanılamaz. Aksi durumun herhangi bir şekilde belirlenmesi halinde Kiralayan şartnameden doğan diğer tüm hakları saklı kalmak koşuluyla şartnameyi tek taraflı fesih ederek araca el koyma ve bu nedenle meydana gelmiş zararları isteme hakkına sahiptir.

9.Kiracı bu şartname ile kiraladığı araçları hiçbir şekilde kiraya ve/veya para karşılığı bir başkasına kiralayamaz, satamaz, ödünç kullandıramaz ya da bunları yapma eylemine giremez, kiraladığı aracı hiçbir şekilde Türkiye sınırları dışına çıkartılamaz.

10.Kiracı, kiralamış olduğu aracın kayıp(hırsızlık),kaza, yangın ve üçüncü kişilere verebilecekleri tüm zararlar ile ilgili önlemleri almayı (aracın emniyet altına alınması, rapor tutulması vs.)taahhüt eder. 

11. Kiracı, kirası altındaki araç veya donanımıyla ilgili kaza ve hırsızlık durumunda, aşağıda belirtilen koşullarda, kiralamış olduğu araçla ilgili, kazaya karışan diğer araçlarla ilgili ve kaza sonucu üçüncü kişilerle ilgili oluşan her türlü kayıp, hasar ve hırsızlığın sorumluluğunu ve bunlarla ilişkin giderleri, tazminatları karşılamayı kabul eder; aracı kullanan ehliyet sahibi kişi alkollü veya uyuşturucu etkisi altında ise, yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda, (kaza raporuna kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi) aracın ruhsatında belirtilen taşıma, haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında meydana gelen kayıp ve zararlar, Kiracının kazada asli kusur sahibi olması durumunda sigorta poliçesinde belirtilen ‘’Teminat dışı zararlar’’ın ortaya çıkması durumunda, trafik kaza raptının ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, TC. Kanunlarına göre suç sayılan bir fiil araçla birlikteyken ya da araç vasıtasıyla işlemeleri halinde, araç, anahtarı üzerinde olmak üzere gerekli emniyet tedbirleri alınmadan otoparkta veya başka bir yerde bırakılmışsa, araç, kilitli olmamakla birlikte aracın ruhsatı üzerindeyken bırakılmış ve bu durumdayken çalınmış ve Kiralayana araç ruhsatını ve anahtarını teslim edemiyorsa, cam kırılması, lastik tamiri yada değişimi, radyo hırsızı, lastik hırsızlığı Kiracı tarafından ödenir. Her türlü hasar ve hırsızlık diğer koşullara bakılmaksızın Kiracı tarafında ödenir.

12.Kiracı, kira süresi içinde kiraladığı araçtan dolayı üçüncü kişilere karşı Trafik Sigortası Kapsamı dışındaki maddi-manevi tüm sorumlulukları kabul eder.

13.Kiralayan, Kiracının kiraladığı aracın herhangi bir nedenle hizmet dışı kalmasından veya araçta bulunan kişi ve/veya mamul, ekipman, parça vb.nin herhangi bir sebeple göreceği hasar ve kayıplarla ilgili olarak veya Kiracı tarafından yada bırakılan herhangi bir mal yada eşyadan doğacak maddi-manevi kayıplardan, cezai sorumluluklardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kiracı kiraya vereni bahsedilen türde kayıp, ceza, sorumluluk ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

14.Kiralayan, aracın üretimini yapmadığından, aracın ya da yedek parçalarını mekanik ve imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kiracı, mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mal ve yolcu ile ilgili tek sorumlunun kendisi olduğunu kabul eder.

15.Kiracı, kiraladığı aracı nedeni ne olursa olsun şartnamede gösterilen tarihten önce iade etme talebinde bulunamaz. Aksi durumda, sözleşmenin bitiş tarihine kadar olan kira bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

16.Kiracı aracın kullanımından doğan her türlü akaryakıt, otoyol, köprü geçiş ücreti, tüm trafik cezaları, otopark ücretlerini, kira bedeliyle birlikte kiralama süresi boyunca oluşacak trafik cezaları, araç hasar sorumluluk bedeli, araç hırsızlık sorumluluk bedeli, akaryakıt bedeli, şoför bedeli, köprü geçiş bedeli, gecikme cezası bedeli, tek yön ücreti, teslim alma ücreti, teslim etme ücreti, tazminat ve bu şartnameye göre ödenmesi gereken diğer tüm bedelleri ve aracın hatalı kullanımından dolayı ortaya çıkan her türlü tamirat, yenileme ve hasar sorumluluk bedellerini ödemeyi kabul eder. Aracın hatalı kullanımının tespitini, Kiralayan tarafından aracın sürekli olarak servis bakımının yaptırıldığı teknik servis şirketi yapar.

17.Kiracının tebligat adresi bu şartnamenin 1.sayfasında belirtilen Kiracı adresi olup, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe tebligat kanununun 35.maddesi uygulanır.

18.Bu uzun süreli kira şartnamesinde Kiracı 2918 sayılı yasanın 3.maddesi çerçevesinde işleten durumda olup taraflar bu şartnameden doğan itilafların çözümünde sözleşme senedi üzerinde yazan il mahkemelerini ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul eder.  

19.Kiracı Ekonomik ve Orta Sınıf araçlar için 1-4 gün arası kiralamalarda günlük 240km, 5-9 arası gün arası kiralamalarda günlük 200km 10-15 gün arası kiralamalarda günlük 180km, 16-22 gün arası kiralamalarda günlük 160km, 23-30 gün arası kiralamalarda 140km kullanım hakkı olduğunu ve km kullanım hakkını aştığı taktirde km başı 0,35₺ ödemeyi , Lüks  Sınıf araçlar için 1-4 gün arası kiralamalarda günlük 190km, 5-9 arası gün arası kiralamalarda günlük 150km 10-15 gün arası kiralamalarda günlük 130km, 16-22 gün arası kiralamalarda günlük 110km, 23-30 gün arası kiralamalarda 90km kullanım hakkı olduğunu ve km kullanım hakkını aştığı taktirde km başı 0,50₺ ödemeyi  kabul eder.

20.Kiracı 1 günlük kiralama süresinin  24 saat olduğunu, araç teslim saatinde 3 saate kadar yaşanan gecikmelerde her saat için kiralama fiyatının 1/3ünü, 3 saati aşan gecikmelerde ise 1 günlük kiralama fiyatı ödemeyi kabul eder. 

21.Kiracı akaryakıtın fiyatlarımıza dahil olmadığını şartnamenin 1.sayfasında belirtilen seviyede teslim edilen yakıt aynı seviyede teslim edeceğini, eksik veya boş depo yakıt ile iade edilen araçlarda, yakıt farkını hizmet ücreti ile birlikte ödeyeceğini kabul eder. Kiracı araç yakıt deposu ikaz ışığı yanmayacak şekilde bir miktar yakıt ile verildiğini dönüşte aracın içerisinde bulunun fazla yakıtın iadesinin yapılmayacağını kabul eder. 

22.Kiracı Kiralayan tarafından aracı yıkatılmış bir şekilde aldığını kirli getirmesi halinde 40₺ ödeme yapacağını kabul eder. 

23.Kiracı aracı ofise teslim edeceğini ofis dışında farklı bir yerden araç teslim etmek istediğinde km başı 1₺ hizmet bedeli ödeyeceğini kabul eder. 

24.Kiracı kiralama bitiş tarihinden sonra 20 iş günü içerisinde sözleşmenin iptal edileceğini aslını talep edemeyeceğini  kabul eder.  

25.Bu araç kiralama şartnamesinin 1.sayfasındaki alanda kiralama başlangıcında, kiracı tarafından yapılan hesapları kabul ettikten sonra hesaplanır. Kiracı 25 (yirmi beş) maddeden oluşan bu araç kiralama şartnamesinin tamamını okuduğunu ve tüm maddeleri üzerinde mutabık kalarak kabul ettiğini her sayfaya imza atmaya gerek olmadığını beyan eder. İş bu şartname 1nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.